Racionální výživa

(racio = z lat. Rozum)
Je výživa, která respektuje doporučení lékařů, optimální složení a množství pokrmů, optimální stravovací zvyklosti a způsob života. Potřeba živin závisí na věku, zdravotním stavu, druhu vykonané práce apod.

Výživa = fyziologický proces, při kterém se uspokojuje potřeba energie a živin nutných ke stavbě těla, obnově tkání a zachování zdraví.
Živiny:
  • Základní : – bílkoviny (B), tuky (T), sacharidy (S)
  • Nutné : – minerální látky (ML)
  • vitamíny (vit)
  • enzymy
  • hormony apod.
a) Základní: stavební funkce, zdroj energie
b) Nutné: jsou potřeba v malém množství, ale jsou nutné pro fungování orgánů i celého organismu
1. Výživová hodnota- biologická a energetická hodnota
2. Senzorická hodnota – uspokojení smyslových potřeb(vzhled, tvar, barva)
3. Hygienická hodnota – zdravotní nezávadnost (mikroorganismy, toxické, látky, cizorodé látky)
4. Trvanlivost
5. Úroveň balení
6. Předpřipravenost – kolik prací musíme vykonat, aby byl z potraviny pokrm.
Metody hodnocení potravin
A. Senzorické – pomocí smyslů, nejsou objektivní
B. Analytické – pomocí různých zkoušek (fyzikálních – měření, vážení
chemických – rozbory vnitrobiologických, biologických) – je objektivní
Jednotný způsob hodnocení = TECHNICKÉ NORMY JAKOSTI
Jakostní skupiny (3)
a) Výběr – špičková jakost, lepší než stanoví norma
b) 1. jakostní skupina – splňuje normu
c) 2. Jakostní skupina – nesplňuje normu
0
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.