Zaměstnanec by měl

Zajímalo by mě, jestli se vám ty zásady líbí?

Mám obavy, protože pocházejí z doby před rokem 1989.
ZAMĚSTNANEC BY MĚL:
  • vždy vědět, co má dělat, co se od něho očekává, “vidět” na cíl; dokázat se přiznat, že mu není vždy jasné, jak cíle dosáhnout a nebát se zesměšnění či ztráty prestiže
  • znát přesně rozsah své pravomoci, odpovědnosti a pracovní vztahy k ostatním
  • vědět, že jeho práce je užitečná, že si jeho práce i osoby nadřízený váží a nenechává o tom nikoho na pochybách
  • vědět o svých schopnostech, ale též nedostatcích a vědět co dělat k jejich odstranění
  • znát svoji perspektivu a vědět, že jej vedoucí podporuje v jeho růstu
  • vědět, že za dobrou a vynikající práci existuje spravedlivá odměna, a to vždy, když je zasloužená, a jen tehdy, když je zasloužená
  • považovat za přirozené a normální, že nic nepřichází zdarma, že dobré hodnocení, odměna, perspektiva a zejména vztahy k němu jsou dány jeho výkonem a jednáním
0
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.