Se učit, se učit, se učit

Citáty-kantořina

“Konečným cílem vzdělávacího systému je přenést břemeno vzdělávání jednotlivců na ně samotné”. – J.W.Gardener
***
“Samotný Bůh se neodvažuje soudit člověka dříve, než nadejde konec jeho dnů. Proč bychom to měli činit vy či já?” – Ben Jonson
***
“Nikdy nepodceňujte radost, uspokojení a výchovnou hodnotu, které žáci získají ze správného vypracování jakkoli jednoduchého úkolu.” – Michael Marland

***
“Zprvu jsem si myslel, že známkuji své žáky, pak jsem si ale uvědomil, že známkuji sám sebe – výsledky svého pedagogického úsilí.” – student učitelství
***
“To, co podstatně určuje chování, je vnímání reality, nikoli realita sama.” – Carl Rogers
***
“Deffinují-li lidé situace jako skutečné ve svých důsledcích, jsou skutečné ve svých důsledcích.” – W.I.Thomas
***
“Pamatujte si, že pro člověka je jeho jméno tím nejsladčím a nejdůležitějším slovem jazyka.” – Dale Karnegie
***
“Studenti mají z pořádku ve třídě profitovat, nikoli být jeho obětí.” – Michael Marland
***
“Řekněte jim, co jim budete říkat – řekněte jim to – řekněte jim, co jste jim říkali!” – Geoffrey Petty
***
“Jen nevšímaví učitelé nemívají žádné problémy” – Geoffrey Petty
***
“Když se ucho džbánu utrhlo, nechoďte už s ním pro vodu.” – Geoffrey Petty
***
“Když budete stále dělat to, co doposud, dostane se vám vždycky toho, čeho doposud.” – Geoffrey Petty
***
Z plakátu společnosti pro prevenci týrání dětí(NSPCC): “Pije, kouří, plivá na učitele…Chybí mu někdo, kdo by ho pohladil a objal.”
***
“Kdyby učit bylo totéž co vykládat, byli bychom všichni tak chytří, až by to nebylo hezké.” – R.F.Mager
***
“Až budou umět všichni číst, přednášky budou zbytečné.” – Ben Jonson
***
“Přednáška je činnost při níž informace přecházejí z poznámek kantora do poznámek žáka, aniž by prošly mozkem jednoho či druhého.” – Geoffrey Petty
***
“Jeho řeč byla jako zamotaný řetěz – nic se neztratilo, ale čert aby to srovnal.” – Shakespeare
***
“Vzdělání je to, co zbývá, když zapomeneme, co jste se učili.” – Geoffrey Petty
***
“24 hodin poté, co jsme se hodinu učili, si pamatujeme nejvýš 20% detailních informací.” – Tony Buzan
***
“Staré znalosti nikdy nezapomínáme úplně. Účinné opakování je ctností vzdělávání.” – Bugelski
***
“Představujeme si mozek jako skladiště, které lze naplňovat, namísto toho, abycom jej chápali jako nástroj, který lze používat.” – J.W.Gardener
***
“Vzdělání je to, co zbývá, když už jsme zapomněli to, co jsme se učili.” – B.F.Skinner
***
Kdykoli narazil Isaac Newton na zvláště obtížný problém, věnoval se mu těsně předtím, než šel spát. Říkal: “Pravidelně jsem pak při probuzení řešení již znal.”
***
“Být génius znamená 1% inspirace a 99% dřiny.” – Thomas Alva Edison
***
“Představivost je důležitější než vědomosti.” – Albert Einstein
***
“Neplánovat znamená plánovaný neúspěch.” – Geoffrey Petty
***
Úsloví vojenských stratégů:”Vždy mějte hlavní plán – a v případě potřeby ho použijte.”
***
“Jen průměrní mají stále pocit, že odvádějí dokonalý výkon.” – Jean Giraudoux
***
“Lidský mozek začíná fungovat okamžikem našeho narození a nepřestane, dokud nezačnete pronášet veřejné projevy.” – Sir George Jessel
***
“Od všech žáků očekávejte, že si budou chyby v diagnostických testech i v jiné práci opravovat. Každý žák má z takových oprav užitek.” – Geoffrey Petty
***
“Jestliže se žák níc nenaučil, je to vina učitele. Jsou-li žáci vhodně vyučováni, měli by všichni získat výbornou.” – B.F.Skinner
***
“Když se žák nic nenaučí, učitel z předmětu propadá.” – B.R.Bugelski
***
“Nehodnoťte základní nebo “obecné” dovednosti jako “řešení problémů” či “spolupráce s ostatními”, pokud jste žáky těmto dovednostem neučili.” – Geoffrey Petty
***
“V 60. letech byli žácí jedné třídy běžně zkoušeni z určitého předmětu různámi komisemi, přičemž dosahovali odlišných výdledků.” – Peter Newsom, 1992
***
“Z tebe nikdy nic pořádného nebude.” – Poznámka ředitele mnichovské školy určená desetiletému žákovi jménem Albert Einstein
***
“Dokud můžeme říkat: ,Toto je nejhorší, to nejhorší ještě nepřišlo.” – Shakespeare. Král Lear
***
“Naším úkolem není mít v životě úspěch, ale opakovaně přijímat neúspěchy s dobrou myslí.” – Robert Louis Stevenson
***
Murphyho zákon “Pokud se něco může pokazit, tak se to zřejmě pokazí” byl nedávno kritizován jako příliš optimistický. Brzo má být změněn na:”Pokud se něco může pokazit, už se to pokazilo.”
***
“Úspěch je přeceňován. Každý po něm touží, navzdory každodenním důkazům, že pravá genialita člověka se nachází na zcela opačném pólu. Neschopnost je tím, v čem vynikáme: je to vlastnost, která nás odlišuje od zvířat, a měli bychom ji chovat v úctě.” – Stephen Pile
0
0

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.