ZE ŠKOLNÍCH SEŠITŮ

 1. Královna Viktorie byla nejdelší královna, která seděla na trůně 63 roků

 2. Panovnice Marie Terezie byla osvětlená žena

 3. Albánci jsou velmi hornatý národ

 4. Rodiče se nejčastěji skládají z otce a matky

 5. Rozdíl mezi králem a prezidentem je v tom, že král je synem svého otce a prezident nikoli

 6. Koperník mohl vydat svoje spisy až po smrti

 7. Italský průmysl je spojen s Německem mnoha tunely

 8. Ve Švýcarsku není podnebí velmi úrodné, přestože tam žijí Francouzi, Němci i Italové

 9. Fosílie jsou mrtvá zvířata. Čím starší je fosílie, tím mrtvější je zvíře

 10. Japonsko je důkazem toho, že čím je země obydlenější, tím je větší zemětřesení

 11. Zemská přitažlivost je zvláště viditelná na podzim, když ze stromů padají jablka

 12. Nero byl krutý tyran, který trápil své oběti tím, že jim hrál na housle

 13. Egypťané budovali pyramidy ve tvaru obrovských trojúhelníkových kostek

 14. Britským státním zřízením je Anglie. Jde o takovou formu demokracie, kde se král dělí na dvě sněmovny

 15. Ve starém řecku nebyly války, protože hory jsou tam vysoké, že přes ně není vidět, co dělají sousedé

0
0