FYZIOLOGIE VÝŽIVY

TRÁVENÍ = proces, při kterém se přijaté ústrojné látky štěpí a dále zpracovávají v trávicím ústrojí
TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ
1. ÚSTNÍ DUTINA : dásně, zuby, patro, jazyk; sem vyúsťují slinné žlázy
· Potrava se rozmělňuje a mísí se slinami
· SLINY: rozpouštějí některé látky, neutralizují kyseliny, enzym AMYLÁZA – začne štěpit ŠKROB
2. HLTAN – potrava zde pouze projde
3. JÍCEN – potrava zde pouze projde
4. ŽALUDEK – hruškovitý tvar, pojme 1 až 2 L potravy
· Potr. se mÍsí se ŽALUDEČNÍ ŠTÁVOU – HCl, enzym Pepsin – štěpí bílkoviny a hněte => KAŠOVITÁ HMOTA
5. DVANÁCTNÍK – přidá se ŽLUČ
6. TENKÉ STŘEVO – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ORGÁN TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ (2 – 5 m)
· Potrava se mísí se žlučí, pankreatickou šťávou a střevní šťávou
· Pomocí KLKŮ (výběžků) se látky dostávají do krve a mízy.
7. TLUSTÉ STŘEVO – (1,5m)
· Sem docházejí nestravitelné zbytky, voda atd.
· Voda se zpětně vstřebá
8. KONEČNÍK
SOUČÁSTÍ TRÁVÍCÍHO ÚSTROJÍ JSOU:

1 TŘI PÁRY SLINNÝCH ŽLÁZ
2 JÁTRA – největší žláza v těle => ŽLUČ
3 BŘIŠNÍ SLINIVKA – PANKREAS – produkuje trávicí šťávy
ENZYMY
Jsou složité ORGANICKÉ SLOUČENÍKY
Působí jako KATALYZÁTORY, tzv., že URYCLUJÍ CHEMICKÉ REAKCE, USNADŇUJÍ BIOLOGICKÉ PROCESY V ŽIVÝCH ORGANISMECH .
KAŽDÝ ENZYM PŮSOBÍ JEN NA JEDNU SPECIFIISKOU REAKCI. Např. LIPÁZA štěpí TUKY, PEPSIN – BÍLKOVINY
HORMONY
– jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí.
– Jsou vylučovány do krve a ovlivňují důležité pochody v těle
– Pankreas – slinivka břišní – vylučuje hormon inzulín – řídí metabolismus krevních cukrů.
0
0

Racionální výživa

(racio = z lat. Rozum)
Je výživa, která respektuje doporučení lékařů, optimální složení a množství pokrmů, optimální stravovací zvyklosti a způsob života. Potřeba živin závisí na věku, zdravotním stavu, druhu vykonané práce apod.

Výživa = fyziologický proces, při kterém se uspokojuje potřeba energie a živin nutných ke stavbě těla, obnově tkání a zachování zdraví.
Živiny:
  • Základní : – bílkoviny (B), tuky (T), sacharidy (S)
  • Nutné : – minerální látky (ML)
  • vitamíny (vit)
  • enzymy
  • hormony apod.
a) Základní: stavební funkce, zdroj energie
b) Nutné: jsou potřeba v malém množství, ale jsou nutné pro fungování orgánů i celého organismu
1. Výživová hodnota- biologická a energetická hodnota
2. Senzorická hodnota – uspokojení smyslových potřeb(vzhled, tvar, barva)
3. Hygienická hodnota – zdravotní nezávadnost (mikroorganismy, toxické, látky, cizorodé látky)
4. Trvanlivost
5. Úroveň balení
6. Předpřipravenost – kolik prací musíme vykonat, aby byl z potraviny pokrm.
Metody hodnocení potravin
A. Senzorické – pomocí smyslů, nejsou objektivní
B. Analytické – pomocí různých zkoušek (fyzikálních – měření, vážení
chemických – rozbory vnitrobiologických, biologických) – je objektivní
Jednotný způsob hodnocení = TECHNICKÉ NORMY JAKOSTI
Jakostní skupiny (3)
a) Výběr – špičková jakost, lepší než stanoví norma
b) 1. jakostní skupina – splňuje normu
c) 2. Jakostní skupina – nesplňuje normu
0
0