Glosy,  Ich,  Se učit, se učit, se učit

2 takt nebo 4 takt?

Napadlo mě, že si zopakuji vědomosti z doby, kdy jsem se vyučil automechanikem. Kupodivu, přesto, že je to půl století, tak jsem to nezapoměl. Bohužel dnes, když kupujete nové auto, tak vám v salónu dealer řekne, ať se postavíte před auto, máte dát ruce za záda, on otevře kapotu motoru a zase ji zavře, protože si na něm stejně nic neopravíte.

Konstrukčně je dvoudobý motor jednodušší než motor čtyřdobý. Hlavním rozdílem je, že u dvoudobého proběhne pracovní cyklus během jedné otáčky hřídele, tedy během jednoho pohybu pístu nahoru a dolů. I díky tomu mají dvoutakty většinou při stejném objemu vyšší výkon, než čtyřtakty. Na druhou stranu se ale nemohou pochlubit tak vysokou účinností a čistotou spalin. Extrémně důležitý pro průběh výkonu a jeho charakteristiku je tvar výfuku, což je i důvod, proč třeba silnější motocykly vybavené dvoudobým motorem mají před tlumičem hluku ledvinovitý tvar a ne klasickou trubku.

Pracovní fáze dvoudobého motoru

Sání a stlačení

Píst koná pohyb směrem nahoru, tedy od dolní k horní úvrati. Do klikové skříně je nasávána směs paliva se vzduchem vlivem podtlaku. Jak jde píst vzhůru, zavírá přepouštěcí kanál i kanál výfukový. Zároveň stlačuje palivovou směs, která je v prostoru válce už z předchozího cyklu.

Expanze a výfuk

Píst stále koná pohyb nahoru, těsně před jeho vrcholem svíčka vygeneruje jiskru a dojde k zapálení stlačené směsi. Ta rychle hoří, v podstatě exploduje a uvolňuje se energie. Píst mezitím překonává horní úvrať a tlak z exploze směsi ho tlačí dolů, čímž koná práci, protože tato energie je přenášena na klikovou hřídel a tím transformována na rotační pohyb. Jak se píst vydal dolů, tak tím spodní hranou uzavírá sací kanál a zároveň stlačuje směs nasátou do klikové skříně. Následně se otevře přepouštěcí kanál a natlakovaná směs paliva v klikové skříni se tak dostává do pracovního prostoru válce. Tím zároveň vytlačuje zplodiny do otevřeného výfukového kanálu. Píst se dostává do dolní úvrati, cyklus se uzavírá a přichází opět fáze sání a stlačení.

Spalovací motory. Dvoudobý zážehový motor. – 1 oběh = 1 otáčka klikové hřídele = 2 zdvihy pístu. – Slučují se sání se stlačením a výbuch s výfukem.

Čtyřdobý zážehový motor je spalovací motor, u něhož je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka. Tím se liší od vznětového motoru, kde dochází k samovznícení vstříknutého paliva samotnou teplotou stlačeného vzduchu.

Čtyřdobý zážehový motor vynalezl v roce 1876 Nicolaus Otto. Ve čtyřdobém zážehovém motoru se na výkonu podílí každý válec jen čtvrtinu doby. Proto má řada motorů čtyři válce. Jeden z nich je vždy v pracovní fázi, takže se kliková hřídel plynule otáčí. Použití více válců vede k překrývání pracovních fází jednotlivých válců a k plynulejšímu otáčení klikové hřídele.

Fáze čtyřdobého zážehového motoru

  1. Sání: při sání se posouvá otáčející se kliková hřídel pístem dolů, čímž píst nasává do prostoru nad ním hořlavou směs paliva a vzduchu otevřeným sacím ventilem.
  2. Komprese: při kompresi se uzavře sací ventil a kliková hřídel posouvá píst nahoru, kde se stlačuje směs paliva a vzduchu až na jednu osminu svého původního objemu.
  3. Expanze: v horní úvrati pohybu pístu se směs zapálí jiskrou ze zapalovací svíčky a dojde k výbuchu. Vzniklé teplo způsobí expanzi směsi a tlačí píst dolů.
  4. Výfuk: při dalším zvedání pístu se otevře výfukový ventil a dojde k výfuku plynů.


Pohyb pístu nahoru a dolů pomocí ojnice je přímočarý pohyb pístu převeden na rotační pohyb klikové hřídele. Tento pohyb je dále veden do převodovky automobilu, otáčení vrtule letadla, atd… Spalování je vysoce exotermní chemická reakce uvolňující velké množství tepla, což zvyšuje tlak odváděných plynů. Plynné produkty reakce mají větší tlak než směs paliva a vzduchu, čímž se „výfukový efekt“ zvětšuje. Rozdíl v tlaku plynů znamená, že velikost síly vyvíjené výfukovými plyny, které tlačí píst nahoru, je větší, než velikost síly nutné ke stlačení původní směsi paliva a vzduchu. Práce vykonaná motorem je dána rozdílem těchto dvou sil.

čtyřdobý zážehový motor – schéma činnosti

Zdroj: otevřená encyklopedie a internet

1
0

Jeden komentář

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *