Glosy

Těžké filosofické téma

Narazil jsem na VK na článek zveřeněný Lenkou Hudzíkovou od autora Oty Veselého. Jelikož jsou tam jména, za která se nikdo nestydí, tak nemám nejmenší důvod nevěřit atenticidě. “A je to pravda, protože to řekl T. Taxis Taylor” (Balíček karet).

Globální zhoubný parazitický systém vyžírá celé lidstvo i planetu Zemi

Kdo svým slovem, ve kterém je koncentrované „Světlo poznání“ a duch života, rozevře opět „Temnotu“, stane se nosným „brahma“ nového věku. Jeho počin ale musí mít ale dost síly na to, aby dokázal otočit již převrácený svět, svět, který je vzhůru nohama, opět hlavou vzhůru. Musí ho celý znovu zorat, zasít světelné myšlenky, zalévat je, aby vyrostly a svou šťavnatou zelení oživily celou Zemi, aby se opět stala živoucím a radostným územím. Je nutné oprášit základní morální hodnoty. Jen na nich může být budován smysluplný a perspektivní lidský život. Převrácené hodnoty západní ideologie a jejich „humanismu“ byla vytvořena jako ochrana všech spodních a démonských, údajně „také lidských“ vlastností (lhát, podvádět, krást, klamat důvěru, korumpovat, slibovat a neplnit).

Tímto zde Démonské síly vytvořily velmi nebezpečnou a stále posilovanou koncepci „svobody“, která se brání všem filosofickým, společenským a humánním atakům, které globální ovládací struktury hanlivě nazývají, nesnášenlivostí, rasismem či „xenofobií“. Tento západní, šúdrovský „humanismu“, pak skrytě pod hlavičkou „obrany lidských práv“ chrání kriminalitu a upřednostňuje spodinového, nemorálního člověka vůči člověku ušlechtilejšímu a vyššímu.

Parazitický způsob uvažování jejich kořistnického ega a filosofie – „Po nás potopa“ vede, celou, ukolébanou, ochromenou a nečinnou společnost k postupné zkáze a definitivnímu konci. Jejich krátkozraký způsob uvažování a soustředění se jen na objekty svých smyslů, na své užívání, hromadění hmotného majetku, osobní prospěch a vydělávání peněz, vede k záhubě nejen jejich, ale také celého lidstva jako trest za to, že tento stav dovolilo nastolit. Pokud se probuzení a morálně čistí lidé nesemknou a nedali důrazný příklad pro ostatní váhavé a zbabělé jedince, bylo by posouváno celé lidstvo, ale možná i planeta Země k úplné záhubě.

Západní „humanismus“, pod kontrolou a vedení kosmického parazita se zodpovědnosti vůči Člověku a Životu zcela zřekl a začal prosazovat pouze své dravčí egoisticky sebestředné tendence. Přešel jen na pěstování a rozvoj své fyzické osoby a svého těla. Naplňuje parazitický způsob života, kdy parazit postupně využívá a vyžírá svého hostitele, ať už energeticky, ekonomicky či fyzicky. Zde se bavíme o oběti, kterým se stalo celé lidstvo a samozřejmě i planeta Země, která trpí touto nastolenou parazitickou filosofií stejně jako lidé. Takový kosmický parazit nemá žádný problém po vykonaném díle zkázy takovou vyžranou planetu a civilizaci opustit a přesunout se na jinou, na které započne celý zhoubný proces odznova. Proto je zodpovědnost za lidstvo i Zemi na každém z nás. Dělejme jen to, co vnitřně cítíme, že je správné a je v souladu s naším svědomím, šiřme pravdu, podporujme skutečnou lidskost, neposlouchejme nastrčené autority a neslužme světovému globálnímu parazitu.

0
0

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *