• Ich,  Počítače a vše kolem

    PCman-iak

    S trochou nadsázky můžu tvrdit, že můj celý život byl spjat s počítači resp. s informačními technologiemi. Poprvé to bylo na vysoké škole, kde bylo jedno patro vyhrazeno obřímu zařízení, kterému se tehdy říkalo “počítač”. Bohužel jsme tam neměli přístup. Data programu se tehdy pořizovala na děrné štítky. Ty pořizovala děvčata v “děrovně”, kam jsme přinesli naše psané instrukce a odnesli jsme si krabici štítků. Později po škole, protože jsem studoval systémové inženýrství, tak mě ustanovili hlavním uživatelem automatizovaného zpracování mezd a platů. Tehdy už byl počítač v malé nově postavené budově. Na sál jsem mohl, ale jen v bílém plášti, bílých gumovkách a se síťkou na hlavě. Byl tam…