Blog

  • Co drbny daly

    0 0

  • Za všechno může IT

    Nemyslím toho mimozemšťana se svítícím prstem, který chtěl pořád domů, ale zkratku pro informační tecnologie.Konkrétně mám na mysli mobilní – chytré telefony, neboli smartfouny. Když se dívám na krátká videa na TikTok-u, tak tam chodí po ulicích kvanta lidí, kteří z nějakého důvodu nejsou v práci, a všichni (zejména mladí) mají v ruce telefon. Tím…

  • Bulvár dosáhl absolutního dna

    A s ním všechny ty sélebrity!Už nestačí, že perou špinavé prádlo na veřenosti, oni budou ještě rozebírat sex před církví – nevím jestli se papež nebude rdít? Radovan Brzobohatý byl pan herec! Jeho syn mi připadal divný už tím, jak si musel dát druhé příjmení po své matce (nebo naopak po svém otci, asi aby…