Blog

  • Prezident ČESKA

    Jeden ze dvou to bude.Jestli vás zajímá můj názor, tak tady je: … 0 1

  • Dezinformace

    Předně vás všechny mé případné čtenáře velice pozdravuji.Začínám, jako bych psal dopis. Takto se kdysi klasické dopisy na papiře a v obálce uvozovaly. Mám potřebu se vám “vypovídat”, protože mi připadá, že jsme v nějaké těžké době. Právě jsem si doposlechl komentář Kateřiny Konečné a je mi z toho smutno. Podle ní máme v Česku 500 miliardářů. Tochu mi vrtá hlavou, jak a kde za 30 let přišlo tolik lidí k takovým penězům. Vůbec by mě to netrápilo, kdyby na druhou stranu u nás nebylo milion lidí pod hranicí chudoby. Co, kdyby se ti bohatí vzdali jen 1 procenta peněz a dali je těm chudým …? Ale to jen tak naokraj. Zarazila mě nedávno informace, že v otevřené encyklopedii zvané Wikipedie, někdo upravil definici dezinformace. Právě, že je otevřená, tak si tam může každý psát co chce. Takže už se bohužel nebudu moci na ni spoléhat jako na zdroj dobrých unformací. Píše se v ní mimo jiné: vbiz citace. “Dezinformace je součást propagandy a je definována jako nepravdivá informace, která je záměrně šířena za účelem oklamání lidí. Někdy je zaměňována s misinformací, což je nepravdivá informace, která ale není záměrná. Slovo dezinformace vzniká přidáním latinské předpony dis- ke slovu informace a znamená „převrácení nebo odstranění informace“. Podle Min. vnitra „dezinformace znamená šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají“. Podle Vojenského zpravodajství dezinformace zpravidla zapadají do nějakého širšího obsahu, neboť jejich autoři obvykle sledují rozsáhlejší agendu, a dále pak dezinformace nemusí být smyšlená. Může se jednat o informaci prezentovanou v zavádějícím kontextu, kupříkladu vyjádření nevýznamných osob může být prezentováno jako odraz nálad celé společnosti nebo jejích významné části. Někdy je cílem jen zpochybnit původní informaci nebo její pravdivostní hodnotu předstíráním, že existuje alternativní pravda. Člověku, který šíří dezinformace, se říká dezinformátor. Dělení V základním dělení se rozlišují dezinformace pasivní, kdy dochází k manipulaci již existující informace, ve smyslu jejího zpoždění, zatajení či likvidace. Druhou skupinou jsou dezinformace aktivní, které jsou vyráběny či záměrně pozměňovány. Použití Dezinformace bývá využívána zejména ve válečných konfliktech nebo v rámci výzvědných tajných služeb (špionáže). Příkladem může být klasická varianta dezinformace, kterou uplatnil athénský vojevůdce Themistoklés, když oklamal krále Xerxa I., čímž zvítězil v bitvě u Salamíny roku 480 př. n. l. V moderní éře je dezinformace šířena také v politickém boji prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Nejrozšířenějším zdrojem dezinformací jsou dezinformační weby, jejichž články se nejvíce šíří na sociálních sítích a pomocí e-mailů. Příklady Misinformace Často za totožný pojem je považováno slovo misinformace, které však má podobný hlavní (denotativní) význam, leč v některých dílčích významech se liší. Dezinformace je úmyslně lživá informace za účelem poškození či ovlivnění někoho. Oproti tomu misinformace je většinou nezáměrně nepravdivá informace čili chybná. Popřípadě může jít o satiristické pojetí zpráv (například web. Tisíckráte.cz).” Tolik encyklopedie. Kdo podle vás, tam tento článek vložil. Zkuste hádat. Je to možná konec demokracie. Demokracie je vláda lidu. Tak, prosím vás, vládněme. Nejbližší přiležitost máme za týden při prezidentských volbách. 0 0

  • RÝŽE

    Rýže je moje nejoblíbenější příloha. Taklže ještě naposledy archív a z něj tématická galerie. 0 0