Blog

  • Za všechno může IT

    Nemyslím toho mimozemšťana se svítícím prstem, který chtěl pořád domů, ale zkratku pro informační tecnologie.Konkrétně mám na mysli mobilní – chytré telefony, neboli smartfouny. Když se dívám na krátká videa na TikTok-u, tak tam chodí po ulicích kvanta lidí, kteří z nějakého důvodu nejsou v práci, a všichni (zejména mladí) mají v ruce telefon. Tím to začíná a umělou inteligencí to skončí. Pokud naši planetu nezničí atomová tma a zima, tak to budou stroje. Někdy mi připadá, že tvůrci sci-fi filmů měli snad křištálovou kouli.Onehdy jsem se při telefonováním srazil s nějakým robotem, který po mně stále chtěl, abych odpověděl ANO nebo NE. A když jsem říkal, že nevím, tak pořád mlel, že mi nerozumí, až mu došla trpělivost a řekl, že mě přepojí na operátorku. Bylo to něco tak překvapivého, až nečekaného, že jsem byl z toho dlouho špatný. Nedávno u nás poprvé letos sekali rávu. Když pominu to, že mají pořád větší a modernější sekačky a že to dělá strašný kravál, tak to by lépe spásly ovce (ty také nechají trčet plevel, který jim nechutná). Navíc to měli nějak blbě seřízené, protože, jak divoce bral zatáčky tak trhal i černozem. Hlavně honem honem, aby se už mohl podívat, jestli mu někdo nepíše SMS nebo na messengera. Vrchol jsem zažil v naši BILLA-e, když pokladní jednou rukou pracovala se scenerem a druhou psala smsku!!! Baví mě ty zbytečné i idiotské diskuze o tom, jestli mohou mít žáci mobily ve třídě během vyučování? V žádném případě! Žádnou techniku, ani chytré hodinky a podobné vyfikundace. Mají v hlavě mozek a to jim musí stačit. Argumenty rodičů, že se musí těm svým dítků dovolat jsou zcela liché. Ve škole má telefon pan ředitel, jeho zástupce, kantoři ve sborovně a v kabinetech (a zřejmě i vyučující v hodině) a na ústředně je pevná linka . .. 0 0

  • Bulvár dosáhl absolutního dna

    A s ním všechny ty sélebrity!Už nestačí, že perou špinavé prádlo na veřenosti, oni budou ještě rozebírat sex před církví – nevím jestli se papež nebude rdít? Radovan Brzobohatý byl pan herec! Jeho syn mi připadal divný už tím, jak si musel dát druhé příjmení po své matce (nebo naopak po svém otci, asi aby nikoho neurazil). Jinak ho neznám, nikdy jsem ho neviděl, ani jsem ses ním nebavil. Na každý pád je to umělec každým coulem – pár exeláns. Vzal si misku, která (kdybych o tom rozhodoval já) se nikdy neměla stát vítězkou oné soutěže. Navíc soudě podle toho co teď předvádí bude asi frigidní. 0 0

  • Co týden dal – 21.

    0 0