• Glosy,  Poděkování, i ne,  Politika,  Vážně/nevážně

    Možná už to není aktuální …???

    Oblíbil jsem si Ivana Vyskočila.Kdysi jsem ho neměl až tak rád, protože mi vadilo, že byl tolikrát rozvedený, ale umělci – komedianti – to tak už mají. Já jsem zastáncem některých křesťanských pořádků, jako například svatební slib: “Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.”I když my jsme měli svatbu na Národním výboře. Teď, zřejmě, i s věkem je vybouřený a vrhl se na politiku. A tak jsem ho začal milovat.Protože co napíše, nebo glosuje znamená zapsat bílou křídou do komína, nebo vytest do kamene. Nejde ani tak o to, že by byl nějak příliš úderný, nebo provokativní, ale má PRAVDU! Cituji jeden z jeho článku, které zveřejňuje v Parlamentní listy.cz. “NEDĚLNÍ RÁNO…