Padlo v soudní síni

1. „Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku, neví o tom až do rána?“

2. „Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?“

3. „Byl jste přítomen, když byl pořízen váš snímek?“

4. „Byl jste sám, či o samotě?“

5. „Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce?“

6. „Zabil vás?“

7. „Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?“

8. „Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého odchodu?“

9. „Kolikrát jste spáchal sebevraždu?“

10. Otázka: „Takže datum početí vašeho dítěte bylo pátého srpna?“
Odpověď: „Ano.“
Otázka: „A co jste v tu dobu dělala?“

11. Otázka: „Takže ona měla tři děti?“
Odpověď: „Ano“
Otázka: „Kolik mezi nimi bylo chlapců?“
Odpověď: „Žádný.“
Otázka: „Byla mezi nimi nějaká děvčata?“

12. Otázka: „Takže ty schody vedly dolu do sklepa?“
Odpověď: „Ano“
Otázka: „A ty schody vedly také nahoru?“

13. Otázka: „Vy jste podnikl poměrně dalekou svatební cestu, že?“
Odpověď: „Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně.“
Otázka: „A vzal jste s sebou svou novou ženu?“

14. Otázka: „Jak bylo ukončeno vaše první manželství?“
Odpověď: „Smrtí.“
Otázka: „A čí smrtí došlo k ukončení manželství?“

15. Otázka: „Můžete tu osobu popsat?“
Odpověď: „Byl střední výšky a měl plnovous.“
Otázka: „A šlo o muže či ženu?“

16. Otázka: „Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých?“
Odpověď: „Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonány na mrtvých.“

17. Otázka: „Jste kvalifikován k podávání vzorku moči?“
Odpověď: „Odmalička.“

18. Otázka: „Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep?“
Odpověď: „Ne“
Otázka: „zkontroloval jste krevní tlak?“
Odpověď: „Ne“
Otázka: „zkusil jste nalézt známku dechu?“
Odpověď: „Ne“
Otázka: „Takže, je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu?“
Odpověď: „Ne“
Otázka: „Jak si můžete být tak jist?“
Odpověď: „Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole.“
Otázka: „Nicméně, je i přesto možné, že byla stále naživu?“
Odpověď: „Je možné, že byla stále na živu a vydělávala si jako právnička.“


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *