Ochrana zdraví při práci

HYGIENA A SANITACE V PEKÁRENSKÉM PRŮMYSLU

Cíl – vytvořit podmínky, aby nedocházelo ke zkáze výrobků a surovin

– aby nebylo ohrožováno zdraví lidí

Přísně dodržovat technologické postupy!!!
1. Hygiena: sledujte vliv prostředí na člověka a jeho zdraví. Určuje ZÁSADY, kterými se zdraví urdžuje a chrání!
2. Sanitace: je praktické provádění zásad hygieny a dalších předpisů
Sanitační úkony:

a) čištění – mechanicky nebo chemicky se odstraní nečistoty (voda, saponáty apod)
b) dezinfekce – usmrcení a odstranění mikroorganismů. Nejčastěji pomocí chemikálií (chloramin, SAVO, chlorové vápno)
c) dezinsekce – likvidace hmyzu (šváb, mol…)
d) deratizace – likvidace hlodavců (myší, potkanů…)
Dezinfekci a deratizaci provádějí většinou specializované firmy.

Kontrolní otázky:

1. cíl hygieny
2. co je to H
3. co je to S
4. co jsou to sanitační úkony
5. vysvětli jednotlivé úkony
0
0