BOZP

  • BOZP

    Ochrana zdraví při práci

    HYGIENA A SANITACE V PEKÁRENSKÉM PRŮMYSLU CÍL - VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY NEDOCHÁZELO KE ZKÁZE VÝROBKŮ A SUROVIN - ABY NEBYLO OHROŽOVÁNO ZDRAVÍ LIDÍ Přísně dodržovat technologické postupy!!! 1. Hygiena: sledujte vliv prostředí na člověka a jeho...