Diabetes Mellitus

Co je co

Slovníček diabetika

acesulfam – chemické umělé sladidlo, nepůsobí na glykémii

aceton – chemická látka z řady ketonů hromadící se v těle při ketoacidóze
adrenalin – hormon vyráběný v nadledvinách, vyplavuje se do krve při hypoglykémii. Náhlé vyplavení adrenalinu do krve lze poznat dle zrychleného srdečního tepu, zrychleného dechu, chladného potu či zblednutí.
aspartam – chemické umělé sladidlo, nepůsobí na glykémii
bazál-bolus – způsob podávání inzulínu, který nahrazuje přirozenou výrobu inzulínu, a to jak základní (bazál), tak vázanou na jídlo (bolus)
beta-buňky – buňky Langerhansových ostrůvků ve slinivce břišní, beta-buňky produkují hormon inzulín
bolus – nárazová dávka inzulínu, vázaná na příjem potravy
depotní inzulín – inzulín s prodlouženým účinkem, podává se většinou na noc
diabetes mellitus – cukrovka, úplavice cukrová. Porucha látkové výměny spojená se zvýšenou hladinou krevního cukru a s přítomností cukru v moči
diabetes mellitus 1. typu – cukrovka, jejíž příčinou je porucha tvorby inzulínu ve slinivce břišní. Tento typ je vždy vázán na léčbu inzulínovými injekcemi
diabetes mellitus 2. typu – cukrovka, jejíž příčinou je snížený účinek vlastního inzulínu v těle. Nemoc se objevuje většinou s dalšími onemocněními, které souhrnně nazýváme metabolický syndrom. Projevuje se často obezitou a zvýšenou hladinou cukru v krvi. Základem léčby je redukční dieta, antidiabetické tablety a v některých případech i přechod na inzulínové injekce
diabetická embryopatie – soubor příznaků diabetu u plodu a novorozence, jehož matka s diabetem nebyla dobře léčena v době početí a v prvních týdnech těhotenství
diabetická fetopatie – soubor příznaků diabetu u plodu a novorozence, jehož matka s diabetem nebyla dobře léčena během těhotenství, zejména v jeho druhé polovině
diabetická neuropatie – necitlivost kůže na podněty, nemocný také může cítit něco úplně odlišného, než by měl (např. zimu místo tepla). Nebezpečí je především ve snížené schopnosti vnímat bolest, čímž dochází k těžko léčitelným poraněním
diabetická nefropatie – poškození ledvin v souvislosti s diabetem
diabetická retinopatie – poškození oční sítnice v souvislosti s diabetem
diabetické kóma – nejtěžší forma rozvratu metabolismu při neléčeném nebo nedostatečně léčeném diabetu 1. typu. Kóma bezprostředně ohrožuje život.
fruktóza – ovocný cukr ze skupiny jednoduchých cukrů. Ovlivňuje glykémii. Používá se také jako náhradní sladidlo při přípravě pokrmů diabetické stravy.
glukagon – hormon, vznikající v alfa-buňkách ostrůvků slinivky břišní. Dokáže zvýšit glykémii, působí proti účinku inzulínu, jeho účinnost ve srovnání s inzulínem je však slabší.
glukometr – kapesní přístroj k domácímu měření hladiny krevního cukru z kapky krve
glukoneogeneze – novotvorba glukózy v játrech z jiných živin
glukóza – hroznový cukr ze skupiny jednoduchých cukrů. Je rychlým zdrojem energie pro všechny buňky těla. Je-li přítomna v krvi, nazývá se krevní cukr
glykemický index potravin (GIP) – vyjadřuje rychlost vstřebávání sacharidů z potravin, čímž ovlivňuje výšku hladiny cukru v krvi. Nejvyšší GIP má čistý cukr, nejnižší např. ořechy, zelenina, potraviny s vysokým obsahem vlákniny
glykemický profil – plánovité měření glykémie během jednoho dne, které umožňuje posoudit správnost a účinek léčby cukrovky
glykémie – hladina krevního cukru (glukózy v krvi). Vyjadřuje se ve dvou základních jednotkách: množství glukózy v 100 ml krve, nebo v milimolech glukózy na litr krve (mmol/l)
glykogen – zásobní cukr, zásobní forma glukózy v játrech
glykosurie – přítomnost glukózy v moči
glykovaný hemoglobin (HbA1c) – průměrná hodnota glykémie v posledních třech měsících před odběrem krve. Důležitý ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu, vyjadřuje úspěšnost léčení diabetu
Hemodialýza – léčebná metoda, při které se z těla odstraňují odpadní látky a přebytečná voda, kterou nedokážou odstranit selhané ledviny. Používá se přístroj a filtr, tzv. “umělá ledvina”. Hemodialýza se provádí v nemocnici, zpravidla 3x týdně po dobu 5 hodin.
hyperglykémie – vysoká hladina krevního cukru (obvykle nad 15 mmol/l)
hypertenze – zvýšení krevního tlaku opakovaně nad hodnotu 149/90 mmHg
hypoglykémie – nízká hladina krevního cukru (obvykle pod 4 mmol/l)
imunitní systém – systém obranyschopnosti organismu. Pomáhá tělu rozpoznat cizorodé látky a likvidovat je
imunosupresiva – látky potlačující funkci imunitního systému
inzulín – hormon produkovaný beta-buňkami slinivky břišní. Řídí hospodaření s glukózou v těle. Otevírá buňky pro glukózu, a tak snižuje glykémii a zvyšuje využívání glukózy buňkami (jako zdroj energie)
inzulínová pumpa – technické zařízení tvaru malé krabičky s mikropočítačem a zásobníkem inzulínu. Podle nastaveného programu dodává neustále malá množství inzulínu do těla diabetika. Nedokáže však měřit glykémii
inzulínové pero – pomůcka pro podávání inzulínových injekcí bez manipulace s ampulí
inzulínová rezistence – stav, při kterém organismus není schopen přiměřeně reagovat na hormon inzulin, snížená citlivost organismu na inzulín, častý jev při diabetu 2. typu
jídelní plán – rozvrh denní dávky sacharidů v jednotlivých jídlech
ketoacidóza – rozvrat vnitřního prostředí lidského organismu při neléčeném nebo nedostatečně léčeném diabetu 1. typu. Vzniká vlivem nahromadění ketonů v těle při nedostatku inzulínu a nadměrném spalování tuků
ketonurie – přítomnost ketonů v moči
kreatinin – látka, jejíž koncentrace v krvi se vyšetřuje za účelem zjištění funkce ledvin
LADA – podtyp diabetu 1. typu, který vzniká ve zralém věku
laktóza – mléčný cukr ze skupiny jednoduchých cukrů, je obsažen v mléce a mléčných výrobcích, ovlivňuje glykémii
ledvinový práh pro glukózu – hodnota glykémie, při které začíná glukóza přecházet do moči (obvykle nad 10 -13 mmol/l)
maltóza – sladový cukr ze skupiny jednoduchých cukrů, je obsažen v pivu, ovlivňuje glykémii
mikroalbuminurie – vyšetření albuminu (jedné z krevních bílkovin) v moči, které pomáhá posoudit stav ledvin v souvislosti s diabetem
MODY – podtyp diabetu 2. typu, který se objevuje v dětství a dospívání
PAD – zkratka pro perorální antidiabetika, tablety pro léčbu diabetu 2. typu podávané ústy
pankreas – slinivka břišní, orgán uložený v lidském těle hluboko vzadu pod žaludkem. Místo vzniku inzulínu, dalších hormonů (např. glukagonu) a trávicích enzymů
Peritoneální dialýza – léčebná metoda, při které se z těla odstraňují odpadní látky a přebytečná voda, kterou nedokážou odstranit selhané ledviny. Využívá se tělu přirozené membrány, peritonea. Peritoneální dialýza se provádí doma, buď 1x během noci a nebo 4x přes den.
remise – částečné obnovení vlastní produkce inzulínu po zahájení inzulínové léčby u člověka s nově zjištěným diabetem 1. typu. Remise má přechodný charakter
sacharin – chemické umělé sladidlo, nepůsobí na glykémii
sacharidy – cukry, jedna ze základních živin a součástí lidské stravy, působí na glykémii
sacharóza – řepný cukr. Běžný cukr, součást běžných pokrmů, cukrářských výrobků a cukrovinek. Působí na glykémii
selfmonitoring – samostatná kontrola cukrovky pacientem. Diabetik si sám měří hladinu cukru v krvi glukometrem a následně upravuje dávky inzulínu. Vhodné po předchozí důkladné edukaci ošetřujícím lékařem a zdravotní sestrou
Selhání ledvin – stav, kdy je činnost zdravých ledvin snížena na přibližně 10%. Příčiny jsou různé, může mezi nimi být i diabetes. Při selhání ledvin je nutné jejich funkce nahradit buď transplantací , peritoneální dialýzou nebo hemodialýzou.
sorbit, sorbitol – látka cukerné povahy, která se občas používá jako náhradní cukr. Ovlivňuje glykémii podobně jako řepný cukr, jeho výhoda je sporná
Transplantace ledviny – při operaci se umístí do těla nemocného orgán (ledvina) od jiného člověka, tzv. dárce. Nemocným s diabetem může být transplantována současně ledvina a slinivka břišní.
výměnná jednotka – množství jídla, které obsahuje vždy stejné množství sacharidů. V různých dietních systémech se používá jako výměnné jednotky 10 nebo 12 gramů sacharidů
0
0

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.