ZMO 1. ročník

Označování

Označování
Kromě údajů uvedených v zákoně a zvláštním předpise1) jsou tyto další požadavky na označování
a) Pekařské výrobky se označí názvem druhu a skupiny, s výjimkou jemného pečiva a trvanlivého pečiva. Druh běžné pečivo lze označit názvem “pečivo”,
b) u trvanlivého pečiva se označí skupina,
c) Jemné pečivo a trvanlivé pečivo se musí označit druhem náplně a polevy v případě plněných nebo potahovaných výrobků,
d) Název “staročeský chléb” nebo “tradiční chléb” lze využít pouze pro chléb, který je kypřen vitálním žitným kvasem, s minimálním obsahem 70 % výše vymleté žitné mouky vztaženo na celkové množství mlýnských výrobků,
e) název “selský chléb” lze použít pro chléb s charakteristickými velkými i nepravidelnými póry, tvarovaný do kulatého bochníku o hmotnosti nejméně 2 kg, s obsahem nejméně 60 % žitné mouky vztaženo na celkové množství mlýnských výrobků,
f) Přívlastkem “trvanlivý” lze označit chléb, jehož trvanlivost musí být nejméně 21 dní,
g) Běžným pečivem mléčným lze označit běžné pečivo, které obsahuje mléko v množství odpovídajícím nejméně 1,7 % mléčné sušiny vztaženo na celkovou hmotnost mlýnských výrobků,
h) Výrobky lze označit názvem
1. máslové, je-li tukem použitým do těsta výhradně máslo,
2. vaječné, obsahují-li nejméně 180 g celých vajec nebo 64 g žloutků na 1 kg mlýnských výrobků,
3. kakaové, obsahují-li nejméně 2,5 % hmotnostních kakaa,
4. použité skupiny suchých skořápkových plodů, obsahují-li nejméně 25 g jader těchto suchých skořápkových plodů na 1 kg hmoty,
i) jemné pečivo lze označit dále slovy vyjadřujícími recepturní nebo technologické zpracování, jako je “z listového těsta”, “z kynutého listového těsta”, “smažené”, “z taženého těsta”, “z litých hmot”, “ze šlehaných hmot”, “ze třených hmot”, “z křehkých tukových těst”, “z jádrových hmot”, “čajové pečivo”, “ovocný chlebíček”, “slané nebo sýrové pečivo”,
j) u nebaleného pekařského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj “rozmrazeno”,
k) u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen ze zmrazeného polotovaru, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj “ze zmrazeného polotovaru”.
0
0

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.