Glosy

Železná opona

Jů.es.éj. mají dost dolarů a rublů, aby mohli nakoupit z RF železnou rudu, v amerických a anglických firmách vlastnících české vysoké pece vytavit železo a ve východoslovenských ocelárnách vyrobit ocel.
Z ní pak nejlepší umělečtí kováři na světě z Vysočiny ukuli na kovářském sympoziu na hradě Helfštýn novou železnou oponu.

Padla berlínská zeď a skončila studená válka. V září 1989 Margaret Thatcherová soukromě sdělila sovětskému generálnímu tajemníkovi Michailu Gorbačovovi, že chce, aby sovětský vůdce udělal vše, co může, aby proces znovusjednocení zastavil. “Nechceme sjednocené Německo. To by vedlo ke změně poválečných hranic a to nemůžeme připustit, protože takový vývoj by podkopal stabilitu a mohl by ohrozit naši bezpečnost,” řekla Thatcherová podle Gorbačova. François Mitterrand prý zase řekl Thatcherové, že sjednocené Německo by “mohlo získat více půdy, než kdy měl Adolf Hitler”, a že Evropa ponese následky. Britové a Francouzi však byli v této věci již mimo hru.

Kolik let uplynulo, aby tady byla reálná válka opět mezi západem a východem. Železná opona se totiž jen posunula více na východ. Až k hranicím Ruské federace. Když byla zrušena Waršavská smlouva, tak zrádcové bývalého východního bloku přešli k Severoatlantické alianci.
Když by vám za dveřmi stál někdo se svastikou a nechtěl by vás pustit ani na nákup, nevím, jestli by jste nedali na rameno pancerfaust a neprostřelili dveře i s tím vetřelcem?

Němec k němci
0
0

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *