• Glosy

    Migranti nebo běženci?

    Proč Ukrajinci ano a Syřané ne! Migrant (osoba) osoba, která se dobrovolně či nedobrovolně stěhuje do jiné země zdroj: Otevřená encyklopedie Wikipedia Pro pojem migrant a migrantka neexistuje v oblasti mezinárodního práva žádná universální definice, používá se ovšem jako označení zastřešující všechny osoby, které se přesouvají z jednoho místa na druhé a to bez ohledu na to, jaké je jejich právní postavení vůči hostitelské zemi, v níž se dočasně či trvale usazují. Osoby, které se nachází za hranicemi své rodné země, čili nepodléhají její právní ochraně a nacházejí se na území jiného státu, Osoby, které v hostitelské zemi nepožívají stejných práv, jako její občané, naturalizované osoby či osoby s mezinárodní ochranou, Osoby,…