Glosy

Dezoláti, ruští švábi a trolové

Internet, speciálně sociální sítě jsou plné novotvarů, které hojně vyrostly jako houby po dešti, po “sametové” revoluci, čili po převratu. Zásadní změna vlastnických vztahů totiž nic jiného není. Ještě, že to nebyl vojenský převrat a že jsme tu neměli juntu. Myslím si, že někteří uživatelé ani neznají jejich pravý význam. Já je nepoužívám a ani používat nebudu, přesto si je teď níže osvětlím. Speciálně se mi zprotivil Twitter, protože to zkratkovité štěbetání vede ke korekci názoru a ten pak vyzní úplně jinak.
Také se mi zdá, že tam mnohdy přispívají zlí, zakomplexovaní lidé mající nějaký posttraumatickýsyndrom.

Některé z pojmů jsou:

Pražská kavárna, sluníčkáři, havloidi, …
Disidenti, zbohatlíci, oligarchové, kulaci, rentiéři, “zlatá mládež”, drogy.

Dezoláti
Nadávka.  Bezdomovec nebo opilec, velmi odpudivého vzhledu, zápachu apod.

Ruští švábi
Ruský šváb, také proruský šváb nebo putinovský šváb – pejorativní označení příznivce zahraniční politiky Ruské federace v éře Vladimíra Putina (prezidentem v letech 2000–2008 a znovu od roku 2012, premiérem v letech 1999–2000 a 2008–2012). Výraz vychází z písně Ruský šváb, která vznikla v roce 2014 a jejímž interpretem je Marcel Czerný alias Quido MC. Nejčastěji se jako ruský šváb označuje dlouhodobý stoupenec prokremelské politiky Miloš Zeman. Nálepkou ruského švába se může chlubit i Václav Klaus nebo politická uskupení Komunistická strana Čech a Moravy a Svoboda a přímá demokracie, z té především Tomio Okamura.

Trolové
Ve slangu z prostředí počítačů a internetu je troll otravný účastník internetových diskusí, který záměrně posílá do diskuse k různým citlivým tématům (např. tématům týkajících se rasismu) takové příspěvky, které mají za úkol vyprovokovat ostatní účastníky diskuse k emotivní reakci. Stejně tak může troll posílat příspěvky mimo téma (off-topic), hanlivé, urážlivé a tím narušovat věcnou diskusi. Nejlepší je trolly ignorovat. Bez odezvy nebudou mít důvod ve své činnosti pokračovat.

Pražská kavárna
Pražská kavárna je pejorativní označení pro nejasně definovanou skupinu velkoměstských intelektuálů, kteří jsou veřejně aktivní a zajímají se o politiku. Má se jednat zejména o dřívější voliče ODA a Unie svobody, kteří se snaží navazovat na politiku pravdy a lásky, již prosazoval Václav Havel.

Sluníčkáři
Sluníčkář (sluníčkářka, sluníčkoví lidé) je specificky český výraz, neologismus, který se od roku 2013 začal používat v kontextu evropské uprchlické krize zejména pro lidi se vstřícným multikulturalistickým přístupem k islámské kultuře a imigraci. Především z názorové protistrany je užíván pejorativně.

Havloidi
Lidé vyznávající havlismus jsou nazýváni havlisté. Ve spojitosti s havlismem se často vyskytuje i pojem havloid. Je používaný v politických kruzích blízkých ODS a SPD. Do českých médií ho dostala Jana Dědečková, která ho použila poprvé v souvislosti s prezidentskou volbou v roce 2008.Slovo havloid nemá přesný význam, jedná se o hanlivý výraz, který si přisvojili netolerantní zastánci radikálních až extrémních názorů. Frekventovaně dochází k záměně se slovem pravdoláskař či sluníčkář, která označují jedince ztotožňující se s Havlovým výrokem „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“.

Disidenti
Disident odpůrce, odštěpenec či odpadlík je v politickém slova smyslu člověk odlišně smýšlející, odmítající oficiální vládnoucí ideologii, aktivní odpůrce establishmentu (zpravidla nenásilnou formou). Zejména v nedemokratických státech bývají disidenti za své přesvědčení pronásledováni a trestáni, a to i trestem odnětí svobody či trestem smrti.
Disent [dysent] je označení pro jednotlivce a skupiny, jež veřejně a otevřeně vyjadřují názory odlišné od oficiální vládnoucí ideologie.

Zbohatlík
zbohatlík – též parvenu (v plurálu „noví boháči“ či „noví lidé“) – osoba, která svůj vstup do „vyšší vrstvy“ legitimuje majetkem, bohatstvím, popř. spol. styky a nikoliv původem, tradicí a z toho vyplývajícím kulturním kapitálem. Z. jsou etiketizování jako nekult., neovládající způsoby a konvence vrstvy, do níž se svým majetkem začleňují, její životní styl a hodnoty (viz též snobismus). 

Oligarchové
 Forma vlády menšiny (elit), ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob (nejčastěji byrokratickoarmádně zorganizovaní příslušníci nejbohatší vrstvy ((spolu)majitelé) s politickým vlivem) téměř bez jakékoliv kontroly společnosti. Termín oligarchie může též označovat státní celek (útvar), v němž je tento typ vlády uplatňován. Název pochází ze spojení řeckých slov óligon (málo) a archó (panovat).

Kulaci
Kulak (rusky кулак = pěst) je ruské označení pro střední až bohaté rolníky. Původně to byl i řídce používaný výraz pro vesnické lichváře. V Československu v 50. letech bylo slovo kulak převzato a používáno českými komunisty v rámci násilné kolektivizace. Označovali tak rolníky vlastnící polnosti nad 15 ha a slovo kulak mělo jednoznačně pejorativní význam. Byl-li někdo označen kulakem, rozuměl se tím nepřátelský, zlovolný a státní zájmy poškozující sedlák. Kulak byl ekvivalent pro vesnického boháče a třídního nepřítele. Kdo se nepodřídil diktátu strany a jím předepsané kolektivizace, byl ocejchován a zbaven práv a majetku. V letech 1951–1954 bylo podle sovětského vzoru odsouzeno přes 50 tisíc soukromých zemědělců a vysídleno 3000 – 4000 rodin sedláků.

Rentiér

Renta (ital. rendita, důchod) je obvykle pravidelný a stálý příjem, který není platbou za nějaké bezprostřední plnění (zboží, práci a pod.) Původně označovala nájem, který platil pachtýř z půdy (pozemková renta), dnes nejčastěji příjem z kapitálu (například doživotní důchod), cenných papírů nebo ze starobního pojištění (starobní důchod). O činnosti, která přináší zisk, říkáme, že je rentabilní. Člověk, který žije z renty, se nazývá rentiér.
Jestliže někdo dostal v restituci po předcích činžáky v Praze, na Staromáku, nebo Václaváku či v Pařížské ulici, tak je “za vodou” a jezdí na kanáry. Ten stávkovat vživotě nebude.

“Zlatá mládež”
Zlatá mládež (francouzsky Jeunesse dorée) je v dnešní době subkultura, do které spadají potomci velmi bohatých lidí. Jsou díky tomu už v poměrně nízkém věku finančně nezávislí, čehož více či méně využívají a více či méně to dávají na odiv. S většinou zástupců zlaté mládeže jsou už od dětství spojené různé stereotypy. Nejdříve v podobě navštěvování různých kroužků spojených s prestiží a vysokým společenským statusem, jako jsou například tenis, golf, balet či jízda na koni, později v podobě drahých dovolených, luxusních vozů a prestižních univerzit.

Drogy
Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Záměrně bývá využívána k rekreačním účelům, jako entheogen pro rituální a duchovní účely, jako nástroj pro studium a rozšíření mysli nebo jako léčivo.

0
0

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *